تبلیغات
مسلمان امروز - قسمت دوم اصطلا حات سیاسی

salam be to

پنجشنبه 26 فروردین 1389

قسمت دوم اصطلا حات سیاسی

نویسنده:   طبقه بندی: سیاست و اموزشهای سیاسی، 

با عرض سلام و خسته نباشید بخش سیاست مسلمان امروز خوشه مقالاتی را اماده کرده است
که امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد.
کلیه حقوق این اثار برای نویسنده محفوظ است
قسمت دوم بری دیدن این قسمت به ادامه مطلب بروید

انقلاب                                                     Revolution

در لغت به معنی درآمدن از صورتی به صورت و دگرگون شدن است. این اصطلاح که در اصل در اختر شناسی برای جنبش های ستارگان و خورشید به کار می رفت، از سدهء هفدهم میلادی در اروپا به استعاره برای خیزهای سیاسی و اجتماعی به کار رفته و از آن پس در کاربردهای تازه خود معنای دگرگشت اساسی یا کامل شیوه تولید یا دگرگونی بنیادی در نظام اجتماعی و سیاسی یا در جنبه ای از زندگی فرهنگی، اجتماعی و فکری را به خود گرفته است. آن چه موضوع نظریه های انقلابی و همچنین شناخت معنای اجتماعی انقلابهاست دگرگونی های شدید ناگهانی است که بر اثر انقلاب در ساخت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه روی می دهد.

امپریالیسم                                                           Imperialism

عنوانی است برای قدرتی که بیرون از حوزه های ملی خود به تصرف سرزمین های دیگر پردازد و مردم آن سرزمین ها را به زور وادار به فرمانبرداری از خود کند و از منابع اقتصادی و مالی و انسانی آنها به سود خود بهره برداری کند. هدف این خط مشی این است که کشور باید تبدیل به یک امپراطوری شود و یا اگر امپراطوری هست باید در نگهداری ازآن کوشید. امپریالیسم به معنای تشکیل امپراطوری از آغاز تاریخ بشر وجود داشته است و مفهوم امپریالیسم با مفهوم استعمار پیوندی نزدیک و جدانشدنی دارد.

کمونیست ها همواره مدعی آنند که در جبهه های ضد امپریالیسم و ضد استعمار قرار دارند، زیرا، بنابه نظریه لنین، امپریالیسم جز پدیده ای تاریخی و یکسر اقتصادی و مربوط به نظام سرمایه داری نیست که هدف اصلی آن گسترش قدرت ملی سرمایه ای است

بنیاد گرایی                        Fundamentalism

کلمه بنیاد گرایی برگرفته از واژه لاتین fundamentum به معنای شالوده و اساس است. واژه بنیاد گرایی در کاربرد معاصر آن، مرتبط با تمامی ادیان بزرگ جهان است و به عنوان نوعی حرکت دینی سیاسی به شمار می آید، نه یک ادعای محض حقیقت نصّ متون کتابهای مقدس. از نگاه عده زیادی، این واژه به معنای سرکوب و عدم تساهل بوده و دشمن ارزش های لیبرالیستی و آزادی شخصی است. با فروپاشی کمونیسم، دیدگاه مزبور تقویت شد و بسیاری از افراد را در غرب پیشرفته ترغیب کرد تا باور کنند که بنیاد گرایی دینی و به ویژه بنیاد گرایی اسلامی،  جایگزین مارکسیسم به عنوان خطر اصلی برای نظم نوین جهانی شده است.

جوششی که در بنیادگرایی دینی در دهه های پایانی قرن بیستم صورت گرفت باعث حیرت هواداران به اصطلاح نظریهء"غیرمذهبی کردن"سکولاریزیشن (secularization) شد.  در بسیاری از نقاط جهان، چنین می نماید که جنبش های دینی از توانمندی تازه ای برخوردار شده اند. افزون بر آن، احیاگری دینی در کسوت بنیادگرایانه اش، یک شکل سیاسی آشکار به خود گرفته است.

بنیاد گرایی که در واقع جنبشی است برای بازگشت به اساس و بنیان آموزهای دینی و کتب مقدس صورت های مختلفی به خود می گیرد.  بنیاد گرایان دست کم به سه طریق عمده با یکدیگر تفاوت دارند :

 از ادیان مختلفی نشأت گرفته اند.

در جوامع متفاوتی ظاهر می شوند و لذا میزان تأثیرگذاری و ماهیت جنبش های بنیاد گرا در اثر تأثیر ساختار های اجتماعی و اقتصادی جامعه ای است که از آن برمی خیزند.

 بنیاد گرایان بر حسب آرمان سیاسی شان با یکدیگر تفاوت دارند.

 

انواع بنیاد گرایی : بنیاد گرایی مسیحی، راست نوی مسیحی، بنیاد گرایی اسلامی، بنیاد گرایی شیعی، بنیاد گرایی یهودی، بنیاد گرایی هندویسم، بنیاد گرایی بودایی و...

 

بوروکراسی                                                   Bureaucracy

دیوانسالاری، در اصطلاح به معنای دستگاه اداری است که بر طبق نظام و مقررات معین، امور جاری مؤسسه ای ( وزارتخانه، شرکت، دانشگاه و... ) را اداره می کند و هدفهای آن را پیش می برد. از جمله ویژگی های پابرجای بوروکراسی وجود مقررات حقوقی برای امور، وجود دستگاه اداری حقوق بگیر، وظیفه های معین برای هر یک از کارکنان، اهمیت قدرت و مقام به جای قدرت فرد و نگهداری سازمان یافته اسناد و مدارک است.

بوروکراسی از خود جنبه ای منفی نیز نشان داده است ، از جمله کند شدن کارها در چنبره مقررات زائد و سلسله مراتب طولانی ( کاغذ بازی )، سوء استفاده از مقام، میل به گسترش قدرت و دامنه دستگاه و افزایش تسلط خود بر جنبه های هر چه بیشتری از زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی. نظریه پردازان سیاسی بوروکراسی را قدرت بی مهاری می دانند که می خواهد همه جامعه را ببلعد.

پارلمان : مجمع یا مجامع رسمی که صلاحیت شور و اخذ تصمیم را دارا باشد و وظیفه اساسی آن تصویب قانون و بودجه است. / به معنای مجلس است.

نظام سیاسی پارلمانی

رژیم سیاسی مبتنی بر پارلمان در واقع تجلی بخش اراده ملت و اعمال حاکمیت ملی است. در پارلمانشیم ، حکمران واقعی و اصلی، پارلمان به نمایندگی از سوی ملت است و حکومت مجری مصوبات آن است.

تروریسم                                                                   Terrorism

ترور به معنای وحشت، هراس و وحشت آفرینی است و در سیاست به اعمال و کارهای قهر آمیز، خشونت آمیز و غیر قانونی گفته می شود که برای حذف و سرکوبی مخالف به کار می رود. تروریست کسی است که عامل ترور است و تروریسم یعنی عقیده ای که معتقد به آدم کشی، تهدید و ایجاد ترس و وحشت است برای حذف و یا بیرون کردن رقیب از صحنه.

ترورگری روش حکومتهایی است که با بازداشت و شکنجه و اعدام و آزارهای غیر قانونی، از طریق پلیس مخفی، مخالفان را سرکوب می کنند، یا روش دسته های راست و چپی است که برای برافکندن یا هراساندن دولت به آدم کشی و خرابکاری دست می زنند.

تروریسم گذشته     
منظور از تروریسم گذشته، تروریسمى است كه انجام آن در نیمه‏ى دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم گسترش داشته است. این نوع تروریسم كه بر هرج و مرج‏طلبى (Anarchism)تأكید دارد، با دولت و حكومت مخالف مى‏باشد. این تروریسم براى نابودى پایه‏هاى حكومت به بهانه‏ى آزاد كردن فرد و جامعه از سیطره‏ى هرگونه قدرت و حكومت ، از طریق خشونت و تروریسم عمل مى‏كند. این مسائل، پایه‏هاى فلسفه‏ى هرج و مرج‏طلبان را كه در نیمه‏ى دوم قرن نوزدهم در روسیه و فرانسه شكل گرفت، تشكیل مى‏دهند. هرج و مرج‏طلبان در عملیات خود، به استفاده از مواد منفجره و دینامیت اهمیت ویژه‏اى مى‏داند.


 
تروریسم جدید یا معاصر
این شكل تروریسم همان تروریسمى است كه در عصر حاضر هر چند گاهى با آن روبه‏رو مى‏شویم، و بیشتر گروه‏ها و سازمان‏هاى تروریستى جدید در قرن حاضر را در بر مى‏گیرد، و آمیخته‏اى از حركات چپ‏گرایانه و گرایش‏هاى فاشیستى و نژادپرستى است. این تروریسم بیش از آن كه از ویژگى فردى برخوردار باشد، از اهمیت گروهى و سازمان یافته برخوردار است، و داراى امكانات و تسلیحات پیشرفته نیز مى‏باشد.
 
تروریسم فردى
منظور از تروریسم فردى (Individual Terrorism) تروریسمى است كه به وسیله‏ى افراد مشخصى انجام مى‏گیرد؛ خواه فعالیت آن‏ها به تنهایى، و یا در چارچوب یك مجموعه‏ى سازمان یافته باشد. این گونه تروریسم علیه نظام موجود یا دولت معینى صورت مى‏گیرد؛ و برخى اصطلاح تروریسم از پایین، و برخى دیگر اصطلاح تروریسم سفید را به آن اطلاق مى‏كنند. این نوع تروریسم از ویژگى، گسترش، تداوم و تنوع اهداف و روش‏ها و ابزار برخوردار است. تمامى جنبش‏ها و فعالیت‏هاى تروریستى؛ از مجموعه‏هاى هرج و مرج‏طلب گرفته تا گروهاى نژادپرست و جدایى‏طلب، كه اهداف قومى دارند؛ و همچنین تیم‏هاى تروریستى انقلابى افراطى؛ و مجموعه‏هاى نژادپرست محافظه كار، از آن‏ها پشتیبانى مى‏كنند.

 تروریسم دولتى
منظور از تروریسم دولتى (State Terrorism) ، تروریسى است كه در آن، دولت از طریق اعمال و سیاست‏هاى حكومتى، و با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان به هدایت آن مى‏پردازد؛ تا شهروندان را وادار به اطاعت و فرمانبردارى از خواسته‏هاى دولت كند. ممكن است دولت در خارج از كشور به چنین اعمالى دست بزند، تا برخى از اهداف خود را كه نمى‏تواند به آن‏ها دست یابد، و یا از طریق ابزار و شیوه‏هاى قانونى دستیابى به آن‏ها امكان ندارد، تحقق بخشد. برخى سیاستمداران، به این نوع تروریسم، اصطلاح تروریسم از بالا اطلاق مى‏كنند؛ و برخى دیگر اصطلاح تروریسم سرخ را به كار مى‏برند.
 
تروریسم داخلى
منظور از تروریسم داخلى (Domestic Terrorism) ، تروریسمى است:
شركت كنندگان در فعالیت تروریستى و قربانیان آن، تابع همان كشورى هستند كه فعالیت تروریستى در آن صورت گرفته است.  نتایج فعالیت تروریستى محدود به همان كشور شود. برنامه‏ریزى و مقدمات فعالیت تروریستى، در محدوده‏ى تحت حاكمیت قانونى و منطقه‏اى آن دولت انجام گیرد.

 
تروریسم بین‏المللى
تروریسم بین‏المللى (International Terrorism) ، تروریسمى است كه بُعد یا ماهیت بین‏المللى به خود مى‏گیرد، و در موارد زیر نمایان مى‏شود:
 
اختلاف ملیت شركت كنندگان در عمل تروریستى./ اختلاف ملیت قربانى با ملیت تروریست./ محل وقوع عمل تروریستى، تحت حاكمیت دولتى است كه تروریست‏ها تابع آن دولت نیستند. این محل ممكن است جزیى از خاك آن دولت، یا سفارت وابسته به آن دولت باشد./ انجام عمل تروریستى علیه وسایل حمل و نقل بین‏المللى، مانند: هواپیماها و كشتى‏ها./  اثر عمل تروریستى به یك كشور محدود نشود./  تفاوت محل (مثلاً کشور) برنامه‏ریزى، مقدمه‏چینى و تجهیز براى انجام عمل تروریستى./ عمل تروریستى به تشویق یا وساطت كشور ثالث انجام شود. / تیم تروریستى از حمایت مادى یا معنوى خارجى برخوردار شود./ فرار تروریست‏ها و پناه بردن آن‏ها به كشورى دیگر پس از انجام عملیات.
ادامه دارد
 

نویسندگان

نظرسنجی

  نظر شما درباره ی اجرای طرح عفاف و حجاب چیست
آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :